Niedziela 27 maja 2018 | Imieniny: Jana, Juliusza, Radowita

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
WIRTUALNA WYCIECZKA PO KWIDZYNIE - panoramiczne zdjęcia - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > Wstępniaki

BO TO MNIEJ NIŻ 1 PROCENT CAŁEGO BUDŻETU (WSTĘPNIAK)

Marek SidorPonieważ idea budżetu obywatelskiego została na naszym gruncie zaszczepiona przez inicjatywę KWW Kwidzyniacy i jako radny aktywnie uczestniczyłem przy tworzeniu procedur do jego wprowadzenia, to czuję się na tyle uprawniony, aby jeszcze przed rozpoczęciem trzeciej edycji zwrócić uwagę na jedno z ważniejszych unormowań. Nie po to ktoś wymyślił tzw. partycypację budżetu, aby samorządowcy mogli pod jego płaszczykiem realizować zadania inwestycyjne daleko wykraczające poza myśl przewodnią wnioskującego autora projektu.

Piszę o tym, bo uzyskuję coraz więcej sygnałów, że kilka zwycięskich projektów (przyjętych do realizacji) zupełnie niepotrzebnie zatraciło zakładany impet wykonania. Przypomnę, iż § 4 regulaminu (nadal obowiązującego dla drugiej edycji) nosi nazwę „Finansowanie, realizacja i kontrola Kwidzyńskiego Budżetu Obywatelskiego” a w jego ust. 1 określono wyraźnie, że „Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest kontynuacja realizacji projektu w kolejnym roku budżetowym”.

Pozostaje zatem pytanie – cóż to są te „uzasadnione przypadki”? Pomysłodawcy kwidzyńskich unormowań mieli na myśli przede wszystkim takie sytuacje, których nie dało się w żaden sposób przewidzieć w momencie składania projektu, ale poszli jeszcze dalej i wprowadzili taki elastyczny zapis, który w momencie weryfikacji dokonywanej przez urzędników pozwalał na poczynanie dalszych (niezbędnych) modyfikacji, aby tylko urealnić całe przedsięwzięcie. I w § 2 pojawił się zapis: „Zespół w porozumieniu z autorem projektu może na etapie oceny dokonać korekty kosztów i zakresu realizacji projektu”. Mowa tu oczywiście o złożonym z urzędników magistratu Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego, bo to na nim ciąży największa odpowiedzialność w zakresie oceny przedłożonych przez mieszkańców projektów. A zgodnie z harmonogramem jest na to ściśle określony czas, który powinien wystarczyć do takiej wiarygodnej oceny.

Zatem wyraźnie chcę zaznaczyć, iż dowolne traktowanie weryfikacji i przeciąganie jej w czasie zawsze doprowadzi do znacznych opóźnień w realizacji przyjętych działań. Zasadniczą normą powinno być rozpoczęcie i zamknięcie całego zadania inwestycyjnego w ciągu jednego roku budżetowego. Regulamin tylko sporadycznie zezwala na kontynuację (podkreślam: kontynuację) w kolejnym roku budżetowym. Mieszkańcy muszą czuć natychmiast siłę sprawczą swojej karty do głosowania, bo taką też rolę ma spełniać to oddolne narzędzie dystrybucji wspólnych środków finansowych.

Oceń artykuł
Autor: Marek Sidor | Sobota 12 sierpnia 2017 | 000 914
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2018 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem