Niedziela 27 maja 2018 | Imieniny: Jana, Juliusza, Radowita

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
WIRTUALNA WYCIECZKA PO KWIDZYNIE - panoramiczne zdjęcia - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

KWW KWIDZYNIACY I ABSOLUTORIUM BURMISTRZA

Stanowisko KWW Kwidzyniacy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Kwidzyna za rok 2016 oraz udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

 

Radni KWW Kwidzyniacy

 

Agencja ratingowa INC Rating w kwietniu br. opublikowała dane dotyczące Kwidzyna - wystawiając naszemu miastu pozytywną ocenę. W opracowaniu zwrócono uwagę na stale poprawiające się wyniki operacyjne oraz wysoką zdolność miasta do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Jak to wygląda faktycznie? W zrównoważonym ostatecznie budżecie przekroczono barierę 160 mln zł dochodów, ale stan zadłużenia długoterminowego na koniec roku wyniósł 20 mln 671 tys. zł. Tak więc zanotowaliśmy w ciągu 12 miesięcy wzrost zadłużenia o kwotę 4 mln 343 tys. zł (przy zaciągniętym w tym czasie kredycie w wys. 7 mln. zł).

Jednocześnie rok budżetowy 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 481 115 zł co jest o tyle zaskakujące, że budżet otwarcia wykazywał deficyt 7 mln. 441 tys. zł, który z kolei w kwietniu wzrósł nawet do poziomu 13 mln 955 tys. zł i taki został potwierdzony ostatnią (grudniową) korektą. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że planowanie budżetu nie było najmocniejszą stroną służb finansowych, które inicjując w ciągu roku 30 korekt budżetowych przez cały czas utrzymywały wysoki deficyt. Po rozliczeniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stan wolnych środków na koniec roku 2016 wyniósł ponad 17 mln. zł.

W takim wypadku powinniśmy śmielej realizować inwestycje w oparciu o własne środki. Jednak muszą to być zadania inwestycyjne przynoszące realne korzyści dla naszej wspólnoty. Priorytetem musi być gęsta sieć ciepłownicza na terenie miasta i to chociażby ze względu na relatywnie niskie rachunki dla mieszkańców oraz aspekt ekologiczny. Przypominamy też, że KWW Kwidzyniacy wskazywał na mankamenty obowiązującego Programu Rewitalizacji Miasta Kwidzyna i sugerowaliśmy jakie działania należy podjąć, aby historyczne walory miasta zaczęły w końcu przynosić wymierne efekty. Posiadamy tyle atutów, które zlepione w całość mogłyby tworzyć jeden markowy produkt o nazwie – Kwidzyn.

Pomimo zasobnego budżetu nie możemy pozwolić sobie na marnowanie środków finansowych (zarówno tych własnych jak i zewnętrznych). Jednym z większych problemów jest KPPT. Domagaliśmy się publicznej debaty w sprawie tej spółki samorządowej. Zamiast tego zaproponowano wspólne posiedzenie komisji RM, którego przedmiotem będzie „zapoznanie się z funkcjonowaniem Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego”. To za mało. Nasz nadzór właścicielski musi wykazać większą troskę o losy tego przedsięwzięcia. W ubiegłym roku wkładem pieniężnym objęliśmy kolejne 1 500 udziałów. Zarząd spółki deklarował, że dokona spłaty znacznej części zaciągniętego kredytu. Tak się nie stało a odsetki dalej pogrążają i tak już chory organizm. Strach pomyśleć co się stanie w przypadku przegrania przez KPPT chociażby połowy istniejących sporów sądowych. Dlatego trudno się dziwić, że brak jest śmiałków do uzupełnienia wakatów w zarządzie spółki.

Po raz kolejny zwracamy uwagę na nasz sztandarowy pomysł z wprowadzeniem w Kwidzynie budżetu obywatelskiego. W końcu udało się i za chwilę będziemy mieli trzecią edycję, ale nie możemy się zgodzić na zbyt małą pulę środków finansowych przeznaczonych na zgłaszane przez mieszkańców projekty. Od samego początku postulowaliśmy przekazanie na ten cel 1 procenta budżetu miasta. Oszczędności powinniśmy szukać gdzie indziej a nie w budżecie obywatelskim.

Jest taka instytucja, która pozwala Burmistrzowi Miasta Kwidzyna w szczególnych i uzasadnionych przypadkach uruchomić pomoc każdemu mieszkańcowi. Mamy tu na myśli prawo do stosowania ulg, poprzez odroczenie płatności, rozłożenie jej na raty, albo całkowite umorzenie. Kto w ubiegłym roku skorzystał z takiej pomocy? Na liście jest 11 podatników, ale  tylko 8 pozycji dotyczy samych umorzeń. Obok małych umorzeń (w wys. ok. 1 tys. zł) występują również bardziej obdarowani. To przede wszystkim „Zdrowie” sp. z o.o. i Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. Pierwsza z nich zyskała 72 459 zł a druga 446 156 zł. Zatem mamy taką sytuację, iż w Kwidzynie z dobrodziejstwa umorzeń korzystają przede wszystkim podmioty powiązane kapitałowo z silnymi organizacjami gospodarczymi.

Chcielibyśmy przypomnieć, że KWW Kwidzyniacy w trakcie tej kadencji zaproponował rezygnację z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, które to rozwiązanie nie znalazło niestety uznania wśród rządzącej większości, ponieważ wskazała ona na ubytek w budżecie miasta rzędu 800 tys. zł. Jednak w kontekście ubiegłorocznych umorzeń sięgających grubo ponad 500 tys. zł taki argument jest całkowicie nie do przyjęcia. Zdecydowanie wolimy ulżyć mieszkańcom w płaceniu podatku od nieruchomości niż darować podatki spółkom z pakietem właścicielskim wywodzącym się z silnych grup kapitałowych.  

Mając to wszystko na względzie nie możemy zaopiniować pozytywnie wykonania budżetu za rok 2016 i wstrzymamy się od głosu odnośnie przyjęcia przedstawionego sprawozdania.

Oceń artykuł
Autor: KWW Kwidzyniacy | Piątek 28 lipca 2017 | 000 1572
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2018 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem