Czwartek 21 czerwca 2018 | Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa
27°C WIATR:
25ms
05:13 22:18

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
WIRTUALNA WYCIECZKA PO KWIDZYNIE - panoramiczne zdjęcia - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Samorząd

MINIMALISTYCZNE PODEJŚCIE DO REWITALIZACJI

Podczas kwietniowej sesji rady miejskiej został przyjęty Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017-2023. Spośród 21 radnych aż sześciu wstrzymało się od głosu (po trzech z PiS i KWW Kwidzyniacy). Radni opozycji zarzucali przygotowanemu programowi zbyt dużą asekurację i nie uwzględnienie w nim najważniejszych zagadnień dotyczących rewitalizacji naszego miasta.

 

Z kronikarskiego obowiązku prezentujemy najważniejsze przedsięwzięcia zamieszczone w Gminnym Programie Rewitalizacji (oznaczone numerami od 1 do 6) i oddzielne stanowisko KWW Kwidzyniacy, przedstawione podczas sesji przez szefa klubu radnych – Marka Sidora.

 

Przedsięwzięcie nr 1

Utworzenie placówki „Centrum RAZEM”.

Budynek przy Placu Plebiscytowym 2.

„Centrum  RAZEM”  to  zdeinstytucjonalizowana  placówka,  która  zgodnie  z  identyfikowanymi

potrzebami obszaru rewitalizacji w Kwidzynie przybierać będzie dwie formy:

1. Specjalistycznej placówki wsparcia dziennego.  

2. Poradni dla rodziców/członków rodziny/opiekunów dzieci uczęszczających do placówki wsparcia dziennego.  

Szacowana wartość: 120 osób x 20 000 = 2 400 000 zł

 

Przedsięwzięcie nr 2  

„Moje Miejsce” – międzypokoleniowa rewaloryzacja parków na obszarze rewitalizacji.  

Przestrzenie publiczne na obszarze rewitalizacji przy (między) ulicami Kopernika, Konopnickiej i 15-go Sierpnia.  

Przedsięwzięcie  obejmuje  urządzenie publicznej  przestrzeni  miejskiej  (w  tym  terenów  zieleni publicznej) o powierzchni 0,173 ha i 0,148 ha wraz z posadowieniem obiektów małej architektury. Przestrzeń publiczna, która powstanie w ramach przedsięwzięcia będzie ogólnie dostępna i posiadać

będzie  elementy  wydzielonych  obszarów  dla  rodzin,  młodzieży  i  seniorów,  połączone  wspólną przestrzenią  do  integracji  międzypokoleniowej.  Planowane  parki  znajdują  się  w  bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych kamienic wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Szacowana wartość: 300 000 zł

 

Przedsięwzięcie nr 3

Adaptacja lokalu przy Placu Plebiscytowym na działalność „Centrum RAZEM”, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przy Placu Plebiscytowym 2.

Przedsięwzięcie polegać będzie na przystosowaniu pomieszczeń (ok. 160 m2) w budynku przy Placu Plebiscytowym nr 2 na cele związane z działalnością „Centrum RAZEM”.

Szacowana wartość: 400 000 zł

 

Przedsięwzięcie nr 4  

Zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia „Multicentrum”.

Budynek Biblioteki Miejsko–Powiatowej w Kwidzynie (aktualny adres Biblioteki ul. Piłsudskiego 21. Planowana zmiana adresu Biblioteki – nowy adres ul. Kościuszki 51, budynek Dworca PKP).

Przedsięwzięcie polegać będzie na zakupie wyposażenia na potrzeby utworzenia Multicentrum –ośrodka  nowoczesnej  nauki,  zabawy,  które  będzie  wykorzystane  do  wspierania  kompetencji cyfrowych  dzieci  i  młodzieży  z  placówki  specjalistycznej  i  ich  rodziców  oraz  osób  z  obszaru rewitalizacji. Wyposażenie w ramach Multicentrum nazywane jest modułami i obejmuje odrębne narzędzia wspomagania rozwoju zainteresowań czy nauki.  

Szacowana wartość: 1 000 000 zł

 

Przedsięwzięcie nr 5

Modernizacja wybranych elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.

Na obszarze rewitalizacji działa 169 wspólnot mieszkaniowych, w tym 8 wspólnot mieszkaniowych w których  mieszkają  rodziny  objęte  wsparciem  MOPS  Kwidzyn.  Budynki  wymagają  wsparcia w zakresie remontów, które dotyczą części wspólnych (tj. elewacje, klatki schodowe, izolacja ścian fundamentowych, remonty dachów, stolarka okienna i drzwiowa, domofony, oświetlenie).

W celu zwiększenia włączenia mieszkańców i wspólnot modernizowanych kamienic oraz wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji planowane jest zrealizowanie (3-krotnie – 2019, 2020 i 2021) „dni mieszkańca”.  W ramach  imprezy  przeprowadzone  zostaną  akcje  promocyjno-informacyjne dotyczące działań rewitalizacyjnych. Jednym z działań promocyjnych będzie gra miejska, polegającą na uaktywnieniu miejsc rewitalizowanych, zwróceniu na nie uwagi i włączeniu ich w obieg miejski. Dodatkową formułą promocyjną kwestię remontów na obszarze rewitalizacji będą festyny lokalne oraz stworzenie „oferty wspólnych służb publicznych i usług publicznych” na terenie miasta.

Szacowana wartość: 800 000 zł

 

Przedsięwzięcie nr 6

Działania edukacyjno–informacyjne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

Przedsięwzięcie zakłada organizację wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych towarzyszących realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych na obszarze rewitalizacji w mieście Kwidzynie. Przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań:

– organizacja warsztatów architektonicznych pn. „Zaplanuj swoje miasto”,

– organizacja cyklu wydarzeń pn. „Dni Mieszkańca”.

Szacowana wartość: 100 000 zł

 

Obszar rewitalizacjiTeren do rewitalizacji nazwano jednostką urbanistyczną „Stare Miasto”, który obejmuje obszar ulic: Braterstwa Narodów, Grudziądzkiej, Batalionów Chłopskich i Kościuszki


STANOWISKO KWW KWIDZYNIACY:

Zakładamy porządkowanie i rewitalizację wartościowych kulturowo i ekonomicznie nieruchomości, w celu odzyskania lub podwyższenia ich wartości funkcjonalnej, technicznej, ekonomicznej i kulturowej.

Postulujemy o wprowadzenie do opracowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kwidzyna na lata 2017 - 2023 następujących przedsięwzięć.

1. Utworzenie na bazie odbudowanego ratusza najważniejszego miejsca promocji miasta o zdecydowanie większym zakresie działalności od funkcjonującego już tabularium. Sugerujemy wykorzystanie w tym miejscu planowanej w ramach GPR – wystawy multimedialnej oraz interaktywnej.

2. Rewitalizacja terenu od Gdaniska do rzeki Liwa i urządzenie na tym obszarze przestrzeni publicznej z wydzielonymi rejonami dla młodzieży, seniorów i całych rodzin, z niezależną strefą gastronomiczną. Zasadnicza część terenu powinna być wykorzystana do prezentacji okazjonalnych inscenizacji historycznych.

3. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego efektywne wykorzystanie obiektów zabytkowych należących do innych niż gmina właścicieli. Po kompleksowym remoncie przeznaczenie ich do przedsięwzięć kulturalnych ściśle związanych z możliwościami i specyfiką danego obiektu.

Przede wszystkim myślimy tu o:

- budynku po byłym kinie „Tęcza”,

- oraz synagodze.

Dzięki temu rozwiązaniu z naszej przestrzeni znikną straszące swoim wyglądem obiekty, co znacznie wpłynie na uporządkowanie układu przestrzennego centrum miasta.

4. Podobne działania musimy poczynić w obrębie osiedla „Stare Miasto”, gdzie również wykorzystując partnerstwo publiczno-prawne doprowadzić do porozumienia z SM „Pomezania” i funkcjonującymi tam wspólnotami mieszkaniowymi wspólnych zamierzeń odnośnie modernizacji elewacji i dachów, aby nawiązywały do form historycznych najbliższego otoczenia.

5. Podłączenie kamienic i budynków mieszkaniowych znajdujących się na obszarze rewitalizacji do miejskiej sieci ciepłowniczej (chodzi o centralne ogrzewanie i ciepłą wodę).

Oceń artykuł
Autor: oprac. eska | Sobota 13 maja 2017 | 000 2277
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2018 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem