Czwartek 26 kwietnia 2018 | Imieniny: Marzeny, Klaudiusza, Marceliny
13°C WIATR:
18ms
06:18 21:06

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
WIRTUALNA WYCIECZKA PO KWIDZYNIE - panoramiczne zdjęcia - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym warto wiedzieć

RATING MIASTA KWIDZYN NA POZIOMIE „A”

Agencja ratingowa INC Rating podtrzymała jednostce samorządu terytorialnego – Miastu Kwidzyn - długoterminowy rating krajowy „A”. Perspektywa ratingu uległa zmianie ze stabilnej na pozytywną.

 

Rating miasta odzwierciedla stale poprawiające się wyniki operacyjne miasta Kwidzyn, jego wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, aktualną sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie wysoki w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek miejskich.

Dochody bieżące jednostki w latach 2012-2017 wzrastały ze 113,34 mln PLN w 2012 roku do 151,30 mln PLN w 2017 roku, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 5,95 proc. Marża operacyjna, czyli relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących, znajdowała się w przedziale 3,42 - 13,62 proc. osiągając średnią dla okresu w wysokości 8,55 proc.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat wydatki na wynagrodzenia stanowiły przeciętnie 31,55 proc. wydatków bieżących pomniejszonych o zapłacone odsetki. Natomiast wydatki majątkowe wynosiły średnio 10,36 proc. wydatków ogółem.

Zdaniem agencji zadłużenie ogółem miasta jest umiarkowane. W latach 2012-2017 spadało przeciętnie o -1,02 proc. rocznie do poziomu 24,60 mln PLN, co stanowi 16,24 proc. dochodów bieżących. Mimo zrealizowania w ostatnich 6 latach (obejmując plan na rok 2017) zadań inwestycyjnych przekraczających 88 mln PLN, planowany na koniec roku poziom długu jest niższy niż na początku tego okresu o ok. 1,5 mln PLN.

Przeciętny koszt długu miasta wynosi 3,19 proc., natomiast średni okres spłaty zadłużenia – czyli przedział czasowy, w którym miasto spłaciłoby swoje zobowiązania przy założeniu, że przeznaczałoby na ten cel całą swoją nadwyżkę – zgodnie z planem dla roku 2017 wynosi blisko 4 lata. Jeżeli jednak rozszerzymy analizę i weźmiemy średnią nadwyżkę z lat 2011-2016, wówczas wartość tego wskaźnika zmniejszy się do 2 lat.

Rating może zostać podniesiony, jeśli jednostka będzie kontynuowała dalsze zmniejszanie się poziomu długu, przy zachowaniu marży operacyjnej powyżej 8 proc. a to jest spodziewane w przeciągu obecnego półrocza.


SKALAAgencja ratingowa zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Ratingi kredytowe wystawiane przez INC Rating sp. z o.o. reprezentują wyłącznie opinię agencji na temat ryzyka kredytowego ocenianego podmiotu. Wszystkie ratingi kredytowe wystawiane przez INC Rating sp. z o.o. podlegają pewnym ograniczeniom, które zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej agencji (www.incrating.pl).

Prezentowany rating jest ratingiem zamówionym, opartym m.in. o dane historyczne i sprawozdania budżetowe jst za lata 2006– 2016 (wykonanie) oraz rok 2017 (plan na 22.02.2017 r.) wraz z prognozą na przyszłość (wieloletnia prognoza finansowa).

Oceń artykuł
Autor: inc | Czwartek 11 maja 2017 | 000 2092
MAM PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY
Prawa autorskie 2010 - 2018 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem