Piątek 15 stycznia 2021 | Imieniny: Domosława, Makarego, D±brówki

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Kultura > Promocja

PRACA NA RZECZ KULTURY

GENERACJE to autorski projekt Sceny Lalkowej zainicjowany w 2009 roku, którego głównym celem jest wprowadzenie pokoleń w kulturę. Stworzenie, poprzez działania artystyczne, przestrzeni do prowadzenia dialogu pomiędzy różnymi grupami wiekowymi, gdzie odmienność staje się płaszczyzną wymiany doświadczeń, źródłem wzajemnych inspiracji oraz impulsem do znalezienia nowych pomysłów na wspólne spędzanie wolnego czasu.  

 

Naczelnym zadaniem GENERACJI jest integracja na bazie kultury, służąca wspieraniu rozwoju i kształtowaniu kreatywnych osobowości, zarówno młodych jak i dojrzałych uczestników projektu, przygotowaniu do aktywnego i krytycznego uczestnictwa w kulturze oraz podniesieniu jakości życia.

Ze względu na brak kadry, która mogłaby tworzyć nowoczesne domy kultury na terenie miasta i gminy Kwidzyn, a także gmin sąsiadujących, która by w sposób dostosowany do potrzeb współczesnego społeczeństwa pracowała na jej rzecz - Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego od ponad 13 lat stara się w sposób profesjonalny budować nowe przestrzenie, sprzyjające zarówno odbiorcom, jak i twórcom kultury. Działania prowadzące do świadomego uczestnictwa w niej. Rozwijające kreatywność, umiejętności interpretacyjne, podnoszące kompetencje uczestników i organizatorów. GENERACJE KREATYWNE to odpowiedź na potrzeby kulturalne lokalnych społeczności. Projekt rozszerzający wiedzę z zakresu ekspresji poprzez sztukę. GENERACJE przyczynią się do podejmowania samodzielnych praktyk artystycznych przy użyciu różnych  środków artystycznego wyrazu. Doprowadzą do świadomego odbioru dzieła sztuki. Uwrażliwią na  potrzeby kulturalne, zgodnie z oczekiwaniami i z zainteresowaniami uczestników projektu. Pozwolą na rozwinięcie umiejętności pracy w grupie, współpracy, wzajemnego wyznaczania i realizacji celów. Wesprą rozwój i kształtowanie kreatywnych osobowości na poziomie wszystkich grup wiekowych różnych środowisk. GENERACJE ukształtują i rozwiną międzypokoleniową więź, łącząc różne grupy wiekowe oraz integrując różne grupy społeczne. Przyczynią się do budowania odpowiednich relacji międzyludzkich. Prowadząc do dialogu opartego na otwartości i tolerancji, będą sprzyjały komunikacji i twórczemu współdziałaniu.

 

W ramach GENERACJI KREATYWNYCH funkcjonują moduły:

 

1. DOBRANOCKI TEATRALNE (10 prezentacji teatralnych w siedzibie realizatora projektu) to propozycja z zakresu recepcji sztuki, jak i i zdobywania podstawowej wiedzy na temat świata teatru lalek. Propozycja prezentacji (w każdy ostatni piątek miesiąca, w godzinach wieczornych - 18:00) spektakli teatralnych, które stają się alternatywą dla biernego odbioru telewizyjnego. Pokazują, że istnieje inna forma spędzenia aktywnie i rozwojowo wspólnego wolnego czasu różnych grup wiekowych, innego niż przed telewizorem. Edukacja teatralna przygotowuje do odbioru sztuki przez rozwijanie wrażliwości, ukazywanie pozawerbalnych środków ekspresji, przeżywanie (w wypadku dziecka) razem z bohaterami ich przygód, gdzie w momentach szczególnie emocjonalnych - przy boku dziadka, rodzica można bezpiecznie oddać się marzeniom. Wspólne spędzanie czasu w żywej sztuce rozwija empatię i więzi emocjonalne między rodzicami a dziećmi, dziadkami i wnukami. Dziecko stając się dorosłym będzie tęskniło za przeżyciami, które przenosiły je w zaczarowany świat bajki. Dorosły ma jedyną i niepowtarzalną okazję spojrzenia na dziecko z innej  perspektywy.

2. UKŁADANKA NA CZTERY RĘCE (7 spotkań dedykowanych rodzinom zastępczym/siedziba Sceny Lalkowej). Program obejmuje swoimi działaniami poznanie współczesnej literatury dla dzieci, ciekawych form teatralnych, oraz i przede wszystkim niezwykle ważnych tematów społecznych takich jak: relacje w rodzinie, więzi międzypokoleniowe czy śmierć bliskiej osoby.

3. WYPRAWA DO TEATRU oraz TEATRALNE CZWARTKI to działania rozwijające umiejętności przyswajania sztuki i jej recepcji. Adresowane do dzieci i młodzieży z wiejskich  środowisk, przy jednoczesnym współuczestnictwie dorosłych rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa. Działania umożliwią „dostęp do sztuki” tym, którzy nie mają takich możliwości lub nigdy nie mieli kontaktu z teatrem z powodu miejsca zamieszkania (wieś).

4. TEATR DOMOWY to rodzinne warsztaty interaktywne (dzieci, rodzice, dziadkowie, opiekunowie) pełniące zarówno funkcję poznawczą, jak i rozwijające umiejętności manualne uczestników. Budujące więzi pokoleniowe poprzez wspólną pracę. Warsztaty przybliżające historię Teatru Papierowego, który był salonową rozrywką XIX wieku. Powstałego w wyniku wielkiej pasji klasy średniej do teatru, literatury, muzyki, plastyki i sztuk wizualnych.

5. KLASYKA DLA SMYKA to program oparty na cyklu warsztatów muzycznych prowadzonych metodą Batti Strauss oraz Carla Orffa. Warsztaty przybliżą uczestnikom muzykę poważną. Przygotują do świadomego korzystania ze sztuk i oraz do jej współtworzenia. Rozwiną zainteresowanie muzyką klasyczną oraz przygotują uczestników do trwałych nawyków obcowania z nią. Rozbudzą miłość do muzyki i przygotują do świadomego korzystania z niej, zapewnią możliwości pełnego rozwoju zdolności muzycznych, rozbudzą wyobraźnię i wrażliwości artystyczną.

6. TEATR BEZ SŁÓW w ramach prowadzonych zajęć prezentowana będzie technika pantomimy, sposób ogrywania przestrzeni, praca mimiką twarzy, tworzenie etiud (krótkich scenek dramatycznych i komediowych), a także zabawy sprawnościowe. Zadaniem warsztatów jest poznanie przez uczestników powstania sztuki bez słów, twórczych działań polegających na powiększaniu wyobraźni poprzez ruch, gest, mimikę, akceptację swojego ciała i własnych możliwości.

7. OŻYWIĆ LALKĘ to warsztaty o podstawach animacji lalką teatralną. Warsztaty dedykowane wszystkim tym, którzy chcą wraz ze Sceną Lalkową imienia Jana Wilkowskiego spotkać się, aby w wrześniową NOC BILETÓW poznać tajniki animacji teatralnej. Poprzez pracę z lalką uczestnicy warsztatów poznają na czym polega animacja (ożywianie) w teatrze lalkowym, a także patrzenie na otaczające świat przedmioty. Warsztaty umożliwią poznanie różnych technik lalkowych.

8. MUZEALNE OSOBLIWOŚCI to warsztaty, których podstawowym celem jest przybliżenie adresatom projektu, rodzinom z dziećmi, wiedzy na temat wybranych przykładów lokalnego dziedzictwa kulturowego i narzędzi interpretacji różnych źródeł historycznych oraz tekstów kultury, związanych z profilem zbiorów danej instytucji. W ramach projektu uczestnicy zadania otrzymują zaproszenie do udziału w cyklu interaktywnych warsztatów prowadzonych przez edukatora muzealnego, historyka sztuki i socjologa.

9. ABC TEATRU to program edukacji kulturalnej, który realizowany będzie w placówkach wychowania przedszkolnego. Projekt rozbudzający w dzieciach chęć i potrzebę uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, jakim są spektakle teatralne. Mający charakter poznawczy, informacyjny a także integracyjny. Ukazujący różne aspekty teatru. Jak rozmawiać o teatrze z dziećmi, by bywanie w Teatrze stało się rodzinnym rytuałem. Przygotowanie widza świadomego do odbioru sztuki.

10. ZIMOWA NUDA to propozycja dla tych, którzy pozostają podczas zimowych ferii w domu, których nie stać na wyjazd, a którzy poszukują propozycji alternatywnej do siedzenia tylko przy komputerze. To propozycja dla tych, którzy zimą nie boją się wyjść do kultury. To przede wszystkim integracja środowiska lokalnego.

11. Podczas trwania zadania GENERACJE KREATYWNE dostępny będzie (dodatkowo) Klub Międzypokoleniowy PATRZWORK (patrz, obserwuj, ucz się, rób, działaj), gdzie - w godzinach popołudniowych oraz podczas realizacji wszystkich działań odbywających się w siedzibie Sceny Lalkowej podczas działań GENERACJI KREATYWNYCH - będzie można przyjść i pracować indywidualnie pod opieką animatora/edukatorów projektu.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Kwidzyn oraz Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

 

Dobranocki TeatralneDOBRANOCKI TEATRALNE

W piątek 16 grudnia, o godz. 18-tej gościć będziemy Teatr Małe Mi ze spektaklem (ostatnim w tym roku) pt. „Szydełkowa Szopka Babci Klary”. Zapraszamy do Czarnej Sali, przy ul. Słowiańska 13. Bilety: 10 zł.

Przy pomocy Włóczki i Szydełka Babcia Klara wyczarowała wszystkie postaci znane z tradycyjnej szopki. Jest tu Dzieciątko, Maria, Józef, są Trzej Królowie, Pasterze, Zwierzęta i... dużo Aniołów. Aktorzy Teatru Małe Mi ożywiają wszystkich bohaterów, opowiadając historię znaną od 2 tysięcy lat. Jasełkowe przedstawienie z oryginalnymi lalkami, z wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek - wprowadza młodych widzów w niezwykły świat Wigilijnej Nocy.Oceń artykuł
Autor: PS | Środa 14 grudnia 2016 | 000 5176
MAM PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem