Środa 20 stycznia 2021 | Imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi

Rejestracja Zaloguj się
RADIO KWIDZYNIAKÓW
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Puls Kwidzyna > O tym się mówi

STAROSTA TŁUMACZY PILNĄ SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW

Po emocjach, jakie miały miejsce na sali obrad podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego, na zwołanej w dniu 26 kwietnia konferencji starosta Jerzy Godzik wyjaśniał lokalnym mediom okoliczności nagłej sprzedaży udziałów spółki „Zdrowie”.

 

Przypomnijmy, transakcja której przedmiotem było zbycie ponad 70 proc. udziałów spółki „Zdrowie” na rzecz dotychczasowego ich dzierżawcy EMC SA Instytut Medyczny we Wrocławiu miała miejsce 8 kwietnia 2016 r. Zgodnie z umową przedwstępną z dnia 31.05.2013 r. miały one być sprzedane w terminie zawarcia umowy właściwej wyznaczonym do dnia 1 czerwca 2018 r. Nagła decyzja o sprzedaży wywołała oburzenie personelu medycznego kwidzyńskiego szpitala i skutkowała eskalacją trwającego już ponad miesiąc protestu.

 

Istniało zagrożenie zbycia udziałów

Starosta Jerzy Godzik wyjawił, że w związku z istniejącą sytuacją powstało zagrożenie zbycia udziałów spółki „Zdrowie”. Oświadczył, że w lutym bieżącego roku EMC wyraziło gotowość realizacji inwestycji dostosowujących szpital do wymaganych standardów. W szczególności założono modernizację oddziałów szpitalnych i dostosowanie ich do warunków sanitarnych, z jednoczesnym zwiększeniem liczby łóżek. Przewidywane wcześniej tworzenie przychodni szpitalnych odsunięto na dalszy plan. EMC postawiło przy tym, jako warunek poniesienia nakładów inwestycyjnych, nabycie dzierżawionych udziałów. W sytuacji ograniczenia możliwości finansowych Starostwa Kwidzyńskiego i złożonej przez EMC deklaracji - zaistniały zdaniem starosty przesłanki do sprzedaży większościowego pakietu udziałów spółki „Zdrowie”. Jerzy Godzik stwierdził też, że ewentualne zerwanie umowy z EMC nie rozwiązałoby problemu kwidzyńskiego szpitala, a naraziłoby na dodatkowe koszty.

 

Oświata bliższa ciału

Odnośnie korzyści jakich należy oczekiwać w związku z prywatyzacją szpitala Jerzy Godzik wskazał na możliwość przyciągnięcia szerszej kadry, wzrost zatrudnienia personelu, podniesienie jakości usług wskutek przeprowadzenia inwestycji dostosowawczych. Podkreślił też, że płatnikiem świadczeń szpitala nadal pozostaje Narodowy Fundusz Zdrowia. Nawiązując do ograniczonych możliwości finansowych samorządu w dziedzinie opieki zdrowotnej starosta wskazał na priorytetowe zadanie jakim jest finansowanie oświaty. Jest to największe kwotowo zadanie w budżecie samorządu. Wymienił tu potrzeby związane z modernizacją obiektów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i 2. Zgłosił też gotowość dalszego uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza”.

 

Odpowiedzi na pytania dziennikarskie

Z istotnych zagadnień poruszonych w zadanych na konferencji pytaniach przewijały się sprawy korzyści z dokonanej transakcji zbycia udziałów oraz możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu zapłacenia kar za kontrakt na świadczenie usług kardiologicznych. Odpowiadając na nie starosta Jerzy Godzik dowodził, że korzyści finansowe szpitala wynikać będą z jego przynależności do Grupy Szpitali EMC, posiadającej wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu, gdzie istnieje możliwość negocjowania lepszych warunków zaopatrzenia itp. Odnośnie kwestii dochodzenia roszczeń Jerzy Godzik przyznał, że nie wie czy wyrok zapadły w postępowaniu karnym jest prawomocny i jak dalej postąpi NFZ. Ewentualne dochodzenie na drodze cywilnej pozostaje teraz w gestii zarządu EMC.


Oceń artykuł
Autor: Andrzej Baczewski | Poniedziałek 9 maja 2016 | 000 2756
MAM PROGNOZA POGODY KWIDZYNIACY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem