Piątek 17 września 2021 | Imieniny: Franciszka, Hildegardy, Roberta

Rejestracja Zaloguj się
golfkwidzyn
AVIVA - SPRAWDZAMY JAKOŚĆ KWIDZYŃSKIEGO POWIETRZA - KLIKNIJ TUTAJ

Gospodarka > Wolny rynek

WIĘCEJ NA TEMAT FUNDUSZY UNIJNYCH NA LATA 2014 – 2020

Z okazji przypadającego w dniach 17 – 23 listopada Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, wzorem roku ubiegłego, w województwie pomorskim, w każdym z powiatów przewidziano ponad 100 ważnych wydarzeń. Miały one podkreślić szczególną rangę tej imprezy o wymiarze ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Bogaty program w tym zakresie zaprezentował, już po raz trzeci, Dom Przedsiębiorczy w Tczewie. Jedną z propozycji w programie imprez było spotkanie informacyjne Pt. „Założenia Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców na lata 2014 – 2020 w województwie pomorskim”.


Celem tego spotkania było przekazanie uczestnikom informacji na temat możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach perspektywy 2014 – 2020 przez przedsiębiorców, a także innych podmiotów i organizacji pozarządowych. Prowadząca spotkanie przedstawicielka Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego – Martyna Sawicka szeroko omówiła zasady funkcjonowania poszczególnych programów. Choć na obecną chwilę brak jest dokumentów potwierdzających wdrożenie programów zarówno w skali kraju jak i województwa, zachęcała uczestników do podjęcia działań w celu przygotowania ewentualnych wniosków o wsparcie finansowe. Podyktowane jest to potrzebą starannego przygotowania dokumentacji konkursowej, uwzględniającej nowe zasady i kryteria uzyskania wsparcia finansowego. Ważne jest także z uwagi na fakt, iż jest to ostatni program unijnego wsparcia finansowego dla naszego obszaru. Po roku 2020 nie będzie prawdopodobnie szans na skorzystania z tych środków.

W perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 co do zasady łatwiej będzie można uzyskać wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki (fundusz Jeremie). Dotacje będą zastrzeżone głównie dla wsparcia projektów innowacyjnych oraz realizowanych w partnerstwie. Decyzje odnośnie harmonogramów konkursów na dotacje mają zapaść jeszcze w tym roku. Pierwsze planowane konkursy ogłoszone mają być w drugiej połowie 2015 roku, przy czym przedsiębiorcy mogą spodziewać się terminów bliżej końca przyszłego roku.

Jeśli chodzi o organizację „Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości” w powiecie kwidzyńskim na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego zamieszczona została wzmianka o możliwości uzyskania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie informacji na temat:
- zakładania własnej firmy w Polsce i Unii Europejskiej,
- możliwości pozyskania finansowania na uruchomienie działalności gospodarczej przy wsparciu z Funduszu Pracy, Unii Europejskiej i innych źródeł,
- możliwości finansowania rozwoju prowadzonych przez siebie firm oraz zatrudniania nowych pracowników,
- możliwości zbadania u doradców zawodowych swoich predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.
Oceń artykuł
Autor: Andrzej Baczewski | Wtorek 25 listopada 2014 | 000 4438
KWIDZYNIACY MAM PROGNOZA POGODY
Prawa autorskie 2010 - 2021 © Puls Kwidzyna | Projekt i wykonanie Studio Siedem